Адміністрацыйныя працэдуры

Заява зацікаўленай асобы падаецца ў:

У прыняцці заявы зацікаўленай асобы адмаўляецца ў выпадках, вызначаных артыкулам 17 Закона Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008г. № 433-З “Аб асновах адміністрацыйных працэдур” .

У ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры (у выдачы даведкі, іншага дакумента (рашэння) зацікаўленай асобе адмаўляецца ў выпадках, вызначаных артыкулам 25 Закона Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008 г. № 433-З “Аб асновах адміністрацыйных працэдур”) .

 Зацікаўленая асоба звяртаецца па ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры да адказных асоб у працоўныя дні з 8-00 да 17-00, абедзенны перапынак з 11-30 да 12-30 па ўказаных ніжэй тэлефонах.

Плата за ажыццяўленне пералічаных адміністрацыйных працэдур не спаганяецца.

№ п/п

Нумар і найменне адміністра-
цыйнай працэдуры па Пераліку адміністра-
цыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанай  Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  ад 26.04.2010 № 200

Пункт Пераліку, які вызначае дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністра-цыйнай працэдуры*

Тэрмін ажыццяўлення адміністра-цыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі

Формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту па ажыццяўленне адміністра-цыйнай працэдуры

 

Жыллёвыя ПРАВААДНОСІНЫ. ПРФСАЮЗНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Выканаўца: 
 Прафкам, пр. Незалежнасці, 79/1, каб. № 441. Тэл. +375 17 292 25 06
Адказны –  старшыня прафсаюзнага камітэта Урэцкі Анатоль Аляксеевіч

 

Прыняцце рашэння:

1.

1.1.5. аб прыняцці на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб унясенні змяненняў у склад сям’і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб раздзяленні (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’і

п.п. 1.1.5  Пераліку

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

Форма заявы аб прыняцці на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Форма Звестак аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і

2.

1.1.7. аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

п.п. 1.1.7 Пераліку

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

Форма заявы аб зняцці з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

3.

1.1.8. аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

п.п. 1.1.8 Пераліку

1 месяц з дня падачы заявы

 бестэрмінова

Форма заявы

 

Выдача даведкі:

4.

1.3.1. аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

 6 месяцаў

 

5.

2.24. аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

6.

2.44. аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

7.

сяброўстве ў прафсаюзнай арганізацыі

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

 

 

8.

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

п. 2.35 Пераліку

1 працоўны дзень з дня падачы заявы,

а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 адначасова

 

 

ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА
Выканаўца: 
 аддзел кадраў, пр. Незалежнасці, 79/1, каб. № 403. Тэл. +375 17 292 22 23
Адказная асоба –  вядучы спецыяліст па кадрах Лясун Ірына Андрэеўна 

9.

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

10.

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

11.

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

12.

2.30. Выдача даведкі аб перыядзе работы для рэгістрацыі грамадзян у якасці беспрацоўных:

п.2.30 Пераліку

 1 працоўны дзень

 бестэрмінова

Форма заявы аб прызначэнні дапаможніка

 

Даведка аб перыядзе работы, службы па апошнім месцы работы – для асоб, якія ажыццяўлялі працоўную дзейнасць, і грамадзянска-прававы дагавор і дакумент, які пацвярджае датэрміновае скасаванне дагавора (пры іх наяўнасці), – для асоб, якія выконвалі работы ў Наймальніка па грамадзянска-прававых дагаворах, прадметам якіх з’яўлялася выкананне работ (аказанне паслуг, стварэнне аб’ектаў інтэлектуальнай уласнасці)

па Тыпавой форме згодна з Дадаткам 2 да пастановы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь

ад 05.10.2010 № 140

 

 

 

13.

2.5. Прызначэнне дапаможніка па цяжарнасці і родах

п.2.5 Пераліку

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздоль-насці

Форма заявы аб прызначэнні дапаможніка

14.

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

п.2.6 Пераліку

адначасова

Форма заявы аб прызначэнні дапаможніка

15.

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці.

п.2.8 Пераліку

адначасова

Форма заявы аб прызначэнні дапаможніка

16.

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

п.2.9 Пераліку

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

17.

2.9-1. Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

п.2.9-1 Пераліку

на тэрмін да даты наступлення абставін, якія цягнуць спыненне выплаты дапамогі

18.

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яў

п.2.12 Пераліку

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім назначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

19.

2.15. Назначэнне дапамогі па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

п.2.15 Пераліку

на тэрмін устанаўлення дзіцяці інваліднасці

20.

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздоль-насці па догляду хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

Лісток непрацаздоль-насці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздоль-насці

Форма заявы аб прызначэнні дапаможніка

21.

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздоль-насці па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Лісток непрацаздоль-насці

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздоль-насці

 

22.

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздоль-насці па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

Лісток непрацаздоль-насці

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздоль-насці

 

23.

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў.

 –

3 працоўныя дні

бестэрмінова 

 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА І ПАДАТКІ
Выканаўца: 
 цэнтральная бухгалтэрыя
Адказны –  вядучы бухгалтар цэнтральнай бухгалтэрыі Сухно-Дзярабіна Т. І., каб. № 429. тэл. +375 17 215 28 30 

24.

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

25.

2.18-1. Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

26.

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі.

3 працоўныя дні

бестэрмінова

 

27.

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

п. 2.20 Пераліку

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

28.

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах.

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дні з дня звароту

 бестэрмінова

 

29.

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з заяўніка запазычанасці па падатках, іншым нявыкананым абавязацельствам перад Рэспублікай Беларусь, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

п. 18.7 Пераліку

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –

1 месяц

6 месяцаў

 

30.

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дні

 бестэрмінова

 

* Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200