Звароты грамадзян і юрасоб

ПАРАДАК РАЗГЛЯДУ ЗВАРОТАЎ

СПОСАБЫ ПАДАЧЫ ЗВАРОТАЎ

Звароты падаюцца заяўнікамі ў пісьмовай або электроннай форме, а таксама выкладаюцца ў вуснай форме.

Пісьмовыя звароты падаюцца нарачным (кур’ерам), з дапамогай паштовай сувязі, у ходзе асабістага прыёму, шляхам унясення заўваг і (або) прапаноў у Кнігу заўваг і прапаноў.

ПРАДПРЫЕМСТВА ПРЫМАЕ, РАЗГЛЯДАЕ І РЭГІСТРУЕ ЗВАРОТЫ:

Адмова ў прыёме зваротаў не дапускаецца.

ПАТРАБАВАННІ  ДА ЗВАРОТАЎ

Звароты выкладаюцца на беларускай або рускай мове.

Пісьмовыя звароты грамадзян павінны змяшчаць:

ПІСЬМОВЫЯ ЗВАРОТЫ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ ПАВІННЫ ЗМЯШЧАЦЬ:

Заўвагі і (або) прапановы ўносяцца ў Кнігу заўваг і прапаноў у адпаведнасці з формай кнігі заўваг і прапаноў, устаноўленай Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Тэкст звароту павінен паддавацца прачытання. Рукапісныя звароты павінны быць напісаны выразным, пераборлівым почыркам. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў.

Калі раней пытанне, выкладзенае ў звароце ўжо разглядалася-у звароце павінна ўтрымлівацца інфармацыя аб выніках папярэдняга разгляду з дадаткам (пры наяўнасці) пацвярджаюць гэтую інфармацыю дакументаў.

ТЭРМІНЫ РАЗГЛЯДУ ЗВАРОТАЎ.

Пры паступленні пісьмовага звароту, які змяшчае пытанні, рашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі прадпрыемства, такі зварот на працягу пяці рабочых дзён накіроўваецца для разгляду арганізацыям у адпаведнасці з іх кампетэнцыяй, а заяўнік паведамляецца ў той жа тэрмін, альбо пакідаецца без разгляду па сутнасці з паведамленнем пра гэта заяўнікаў з тлумачэннем, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах.

ЗАЯЎНІКІ АБАВЯЗАНЫ:

ПРАДПРЫЕМСТВА АБАВЯЗАНА:

ПРАДПРЫЕМСТВА МАЕ ПРАВА:

РАЗГЛЯД ЗВАРОТАЎ ПА СУТНАСЦІ

Пісьмовыя і вусныя звароты лічацца разгледжанымі па сутнасці, калі разгледжаны ўсе выкладзеныя ў іх пытанні, прыняты належныя меры па абароне, забеспячэнню рэалізацыі, аднаўленню правоў, свабод і (або) законных інтарэсаў заяўнікаў і па пісьмовых зваротах накіраваны пісьмовыя адказы, а па вусных зваротах – абвешчаныя вусна заяўнікам падчас асабістага прыёму .

Пісьмовыя адказы могуць не накіроўвацца заяўнікам, калі для вырашэння выкладзеных у зваротах пытанняў здзейснены пэўныя дзеянні (выкананы работы, аказаны паслугі) у прысутнасці заяўнікаў. Вынікі разгляду названых зваротаў па сутнасці афармляюцца пры дапамозе здзяйснення заяўнікамі адпаведных запісаў на зваротах альбо ў кнізе заўваг і прапаноў, якія завяраюцца подпісамі заяўнікаў, або складання асобнага дакумента, які пацвярджае здзяйсненне гэтых дзеянняў (выкананне работ, аказанне паслуг).

Калі адказ па сутнасці пытання, выкладзенага ў звароце, не можа быць дадзены без прадастаўлення інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, заяўніку накіроўваецца пісьмовы адказ з паведамленнем аб немагчымасці прадастаўлення яму такой інфармацыі.

Звароты прымаюцца да ведама і адказы на іх не накіроўваюцца ў выпадках, калі:

ПАКІДАННЕ ЗВАРОТАЎ БЕЗ РАЗГЛЯДУ ПА СУТНАСЦІ

Пісьмовыя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі:

Вусныя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі:

Пры пакіданні пісьмовага звароту без разгляду па сутнасці заяўнік на працягу пяці рабочых дзён пісьмова паведамляецца аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці з указаннем прычын прыняцця такога рашэння і яму вяртаюцца арыгіналы дакументаў, прыкладзеных да звароту.

Рашэнне аб пакіданні вуснага звароту, выкладзенага ў ходзе асабістага прыёму, без разгляду па сутнасці аб’яўляецца заяўніку ў ходзе гэтага прыёму службовай асобай, якія праводзяць асабісты прыём, з указаннем прычын прыняцця такога рашэння.